• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

งานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนา "ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท" ณ จังหวัดน่าน

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์