• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร

 

รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร (chevalier de l'ordre du mérite agricole.) โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เสนอโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานและทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรและอาหารให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ประจักร และ H.E. Mr. Thierry VITEAU เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ได้มอบอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินด้านการเกษตร (chevalier de l'ordre du mérite agricole.) และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บุคลกรทั้งสองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจาประเทศไทย ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์