• พิธีการมอบอิสริยาภรณ์จากประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • label2
  • label3

TRF FUNDS

TRF FUNDS

         1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ระดับปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถกรอกประวัติที่ Biodata และสมัครรับทุน พวอ. ปริญญาเอก ได้ที่เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หมดเขตการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวันที่ 31 .. 2555 และหมดเขตการสมัครนักศึกษา วันที่ 30 เม.. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

          2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่องการรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 ผู้สนใจสามารถกรอกประวัติที่ Biodata และส่งข้อเสนอโครงการทาง http://www.trfmag.org ภายในวันที่ 30 .. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          3. ประกาศผลทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว. – อุตสาหกรรม ประจำปี 2555” ผู้ผ่านการพิจารณาต้องส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 .. 2555รายละเอียดเพิ่มเติม

          4. ฝ่ายเกษตร (ฝ่าย 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ปลานิลผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Concept Paper) ภายในวันที่ 31 .. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          5. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2556 ผู้สนใจสามารถสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

We have 44 guests and no members online